ICT informatiecentrum |Kennisplatform – DMSsystemen.nl

ICT informatiecentrum

DMSsystemen.nl is een website van het ICT informatiecentrum over DMS software. Zelfstandig en onafhankelijk van de ICT markt publiceert het ICT informatiecentrum via websites, boeken, whitepapers en diverse andere media kennis en informatie over de selectie, implementatie en toepassing van ICT oplossingen. In 2001 introduceerden wij de eerste websites over softwareselectie (CRMsystemen.nl en ERPsystemen.nl) en ontwikkelden wij de eerste informatiebronnen, specifiek over de selectie van CRM en ERP software (CRM box en ERP box). Inmiddels zijn er over tal van ICT thema’s boxen beschikbaar. U kunt deze vinden via de hieronder genoemde websites. Met meer dan 200.000 jaarlijkse gebruikers van de informatie, is het ICT informatiecentrum al veel jaren achtereen de meest gebruikte informatiebron bij de selectie van ICT oplossingen.

Zelfstandig en onafhankelijk

Het ICT informatiecentrum is volledig zelfstandig en niet verbonden aan enige belanghebbende in de ICT markt. Alle boeken, publicaties, websites en andere media staan onder eigen redactie of komen tot stand in samenwerking met een groeiend aantal van inmiddels meer dan 200 kennispartners. Dit bevestigt de positie van het ICT informatiecentrum als open platform voor informatie en kennis over bedrijfssoftware en actuele ICT thema’s.

ICTinformatiecentrum.nl
ICTleveranciers.nl
ICTwhitepapers.nl
ICTboekensite.nl