DMS software selectie - DMS systemen

DMS software checklist

DMS checklist

Welke aspecten mag u niet vergeten bij DMS software selectie? In de DMS checklist krijgt u een overzicht van alle vragen die u zich voor en tijdens de DMS selectie kunt stellen en waar de media van het ICT informatiecentrum u vervolgens antwoord op geven. DMS checklist


DMS box

DMS selectie boek

Fouten bij de DMS software selectie kunt u voorkomen door te leren van de ervaringen van anderen. Over de succesfactoren en valkuilen bij de selectie van DMS software gaat het boek ‘Leren van DMS selecties’, dat het ICT informatiecentrum uitgeeft. Gratis als onderdeel van de DMS box

Handboek DMS software selectie

Het selecteren van DMS software is waarschijnlijk geen dagelijks werk voor u. Daarom kan het onduidelijk zijn hoe u het selectietraject aanpakt. Met het Handboek Softwareselectie beschikt u over een leidraad voor het selectieproces en waardevolle checklists. Handboek Softwareselectie

Bovenstaande boeken maken deel uit van de DMS box. Bestel de DMS box hier gratis.