In 5 stappen een DMS selecteren - DMS systemen

In 5 stappen een DMS selecteren

 • Stappenplan voor een succesvolle DMS selectie.
 • Korte introductie op het kiezen van een DMS.
 • Gebruik de gratis DMS box voor alle informatie over DMS software en de selectie ervan.

  Een ding is zeker als een bedrijf de aanschaf van een document management systeem (DMS) overweegt: een verandering op het gebied van ICT heeft invloed op een organisatie. Vanuit de dagelijkse praktijk is onze ervaring dan ook dat ICT implementaties vragen om een integrale aanpak. Een succesvolle DMS selectie en implementatie staat of valt met een aanpak met aandacht voor organisatiewaarde, aanleiding, commitment, veranderstructuur en communicatie. Een van de manieren om te komen tot een integrale aanpak is het volgen van een stappenplan. Deze tekst beschrijft 5 stappen naar een succesvolle DMS selectie en implementatie en is tot stand gekomen uit antwoorden op vragen van (potentiële) klanten, praktijkervaring en projectevaluaties.

  Welke DMS past bij u?

  Stappenplan voor DMS selectie

  Een werkbare en effectieve DMS selectie en implementatie is alleen te realiseren door vanaf de oriëntatiefase een duidelijke strategie te hanteren en te communiceren. Onderstaand 5 stappenplan is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat die strategie de elementen bedrijfsbelang, noodzaak, draagvlak, projectorganisatie en communicatie bevat.De 5 stappen naar een succesvol DMS zijn:

  1. Bepaal en omschrijf de noodzaak
  2. Beperk de scope van het project
  3. Stel het pakket van eisen (PVE) samen
  4. Selecteer een leverancier
  5. Stel een projectplan voor de implementatie op

  Stap 1: Omschrijving noodzaak
  Welke problematiek, visie of beslissing ook de aanleiding vormt voor de selectie van een nieuwe DMS oplossing, het is heel belangrijk om de noodzaak tot verandering duidelijk op papier te zetten. Dit komt het beste tot uiting in een beschrijving van de huidige situatie en de gewenste situatie. Een beproefde aanpak is om vertegenwoordigers van afdelingen direct vanaf stap 1 op te nemen in het projectteam. Dit zorgt voor betrokkenheid vanuit alle lagen van de organisatie en maakt zeggenschap mogelijk. Vanaf stap 1 is communicatie over het project en de vorderingen cruciaal om in het hele bedrijf draagvlak voor de verandering te creëren. De projectleden fungeren hierin als ambassadeur en aanspreekpunt.

  Stap 2: Beperking scope
  Vaak komen er gedurende stap 1 van de selectie meerdere punten naar voren die om een oplossing vragen. De ervaring heeft geleerd dat het stellen van prioriteiten helpt om de scope van het project te beperken. Door vereisten te scheiden van wensen, is de scope beter te bepalen. Dit maakt het project beheersbaar, beter uitvoerbaar en het vergroot de slagingskans. Het voorkomt ook dat de uiteindelijke inrichting van het DMS niet voldoet aan de verwachtingen. Wensen kunnen altijd in een vervolgtraject worden opgenomen.

  DMS selecteren
  DMS oplossing kiezen?
  Dit is belangrijk!

  Stap 3: Samenstelling PVE
  Het projectteam is samengesteld, de scope is bepaald maar welke software komt het dichtst in de buurt van de gewenste oplossing? In stap 3 van het selectietraject moet daarvoor een pakket van eisen (PVE) worden samengesteld. Hierin staat tot in detail beschreven aan welke eisen een oplossing moet voldoen. Doordat het projectteam een afspiegeling is van de organisatie, zal het uitgewerkte PVE elementen bevatten die tegemoet komen aan de voorwaarden die de diverse afdelingen stellen aan een werkbaar DMS.

  Stap 4: Selectie van een DMS leverancier
  Het gaat niet alleen om de selectie van de DMS software, maar ook het selecteren van een leverancier. Met een uitgewerkt PVE kan in stap 4 het selectietraject voor een DMS software leverancier worden gestart. Dit begint uiteraard met het opstellen van een longlist. Deze leveranciers krijgen een Request for Information (RFI) met het uitgewerkte PVE toegestuurd ter beantwoording. Op basis van deze fase wordt de longlist terug gebracht tot een shortlist van bedrijven die een presentatie komen geven aan het projectteam. Hierbij is het goed om de leverancier te vragen een aangedragen voorbeeld, een script, in te vullen met zijn oplossing. Op die manier is snel te zien of deze aansluit op de vraag en de bedrijfsvoering. Probeer bij het samenstellen van een script vooral dicht bij de huidige werkelijkheid te blijven en een reëel scenario te bepalen. De misvatting een script te maken van hoe het zou moeten werken in het ideale plaatje, is snel gemaakt. Na de presentaties maakt het projectteam een keuze voor een leverancier.

  Stap 5: Opstellen projectplan implementatie
  Met de keuze voor een leverancier is het laatste stadium van de DMS selectie, stap 5, aangebroken: het opstellen van een projectplan voor de implementatie van het document management systeem. Samen met de leverancier maken de projectleden een draaiboek voor de inrichting en oplevering van het DMS. Daarbij moet ook gedacht worden aan het opleiden van medewerkers in het gebruik van de nieuwe applicatie.

  Aan de slag

  Elke software-implementatie brengt veranderingen voor de organisatie met zich mee. Door een DMS project te benaderen als organisatieverandering en te zorgen voor een integrale aanpak, komt een gecontroleerde implementatie en succesvol DMS binnen handbereik. Zo weten direct betrokkenen wat er van hen verwacht wordt en is de gehele organisatie op de hoogte van de aankomende verandering. Het 5 stappenplan voor de selectie van een DMS kan daarbij helpen.

  Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van DigiOffice Kennispartner van het ICT informatiecentrum.