DMS implementatie | Toepassen DMS – DMSsystemen.nl

Implementatie van een DMS systeem

Na de selectie van een DMS systeem is de implementatie noodzakelijk om de software draaiende te krijgen. Alles dat nodig is om de DMS software te kunnen gaan gebruiken zoals u voor ogen stond, is onderdeel van deze implementatiefase. De installatie van de software betreft de technische aspecten. Daarnaast zijn er diverse organisatorische factoren die een rol spelen. Gebruikers van de nieuwe software moeten worden voorbereid en getraind, processen waar nodig aangepast.

Als DMS implementaties mislukken of moeizaam verlopen, is dat meestal te wijten aan een slechte voorbereiding. Om die reden komen niet alleen alle aspecten van de selectie van document management systemen in de boeken, whitepapers en informatiepakketten van het ICT informatiecentrum aan de orde, maar ook alle aspecten van de implementatie ervan.

Meer informatieIDB

Deze pagina is tot stand gekomen met medewerking van IDB Groep. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met:
http://www.idbgroep.nl/ | info@idbgroep.nl | +31 348 465500

Lees ook deze whitepapers: DMS: Steunpilaar in bedrijfsprocessen

Waarom gaan DMS implementaties mis?

Als implementaties mislukken is dat zelden het gevolg van de software zelf. Als hier problemen mee zijn, worden deze bijna altijd tijdig in kaart gebracht en verholpen. De werkelijke problemen zijn organisatorisch van aard. Slecht projectmanagement en onduidelijke workflows zijn de belangrijkste oorzaken van mislukte DMS projecten.

Waardoor projecten kunnen mislukken:

  • Ondoordachte besluiten.
  • Te gehaast uitgevoerd voortraject.
  • Slecht management in het selectie- en implementatietraject.
  • Te weinig inzicht in eigen workflows en bedrijfsprocessen.
  • Te gering draagvlak binnen de organisatie.

Meer over DMS software implementeren

Wat maakt een DMS project succesvol? Wat laat een DMS project niet goed gaan? De voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis in een organisatie is van grote invloed op het verloop van een DMS project. Dit boekje gaat over welke factoren een nieuwe DMS implementatie maken of breken.

DMS implementatie

DMS implementatie