DMS en digitaal documentbeheer – DMSsystemen.nl

DMS en digitaal documentbeheer

 • Over het digitaliseren en beheren van documenten.
 • Hoe helpt een DMS u bij het toepassen van workflows?
 • Gebruik de gratis DMS box voor alle informatie over digitaal documentbeheer.

  Digitaal documentbeheer zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn: de elektronische invoer, bewerking en archivering van documenten die voor een bedrijfsvoering cruciaal zijn. De praktijk is echter dat nog veel organisaties met papier werken, documenten in verschillende versies op bureaus blijven liggen, dossiers incompleet zijn en er onvoldoende zicht is op de status van bijbehorende werkprocessen. Gevolg is dat potentiële klanten te lang moeten wachten op een reactie of incorrect worden geholpen. Het gebruik van een document management systeem, afgekort als DMS, voorkomt deze problemen.

  Digitale documenten

  Al veel jaren gebruiken we in Nederland digitale (elektronische) documenten. Tegelijk werken nog veel bedrijven met papier. Omdat de digitalisering overal om zich heen grijpt, kampen veel organisaties met een onoverzichtelijke administratie, die bestaat uit zowel papier als digitale bestanden. Dat maakt het beheer van zo’n administratie buitengewoon moeilijk. Zeker in tijden waarin de hoeveelheid informatie kan leiden tot een ‘information overload’, is het voor een bedrijfsvoering essentieel dat snel de juiste documenten uit een archief kunnen worden opgehaald.

  DMS selecteren
  DMS oplossing kiezen?
  Dit is belangrijk!

  Documentbeheer

  Om orde te scheppen in de chaos die het documentbeheer soms is, overwegen steeds meer bedrijven de aanschaf van een DMS. Deze zorgt onder meer dat een nieuw aangemaakt document direct een structuur krijgt, waardoor het gemakkelijk kan worden teruggevonden in de centrale database waarin het DMS alle documenten opslaat, ongeacht extensie en herkomst. Een DMS maakt het beheer van documenten eenvoudiger en efficiënter. De functie ‘versiebeheer’ houdt bijvoorbeeld per document bij wanneer, waar, hoe en door wie een tekst of ander document is aangepast. Maar ook een functie die bijhoudt wie wanneer heeft in- of uitgecheckt, draagt bij aan een optimaal beheer. Een DMS kan de workflow in een bedrijf beter regelen, net als de broodnodige autorisaties: wie is bevoegd een document in te zien en te wijzigen?

  Digitaal versus papier

  Een elektronisch beheer van documenten en informatie kent de nodige voordelen. We werken dan ook steeds meer met digitale bestanden. Dat neemt niet weg dat in veel bedrijfsvoeringen ook het aantal papieren documenten nog altijd toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat we nog steeds documenten uitprinten, e-mails soms liever van papier lezen en spreadsheets gemakkelijker bestuderen in papieren vorm. Het is blijkbaar lastig om afstand te nemen van het ‘vertrouwde’ papier.

  Papieren documenten raken zoek en het is lang niet altijd duidelijk of een stuk papier de meest actuele versie van een document weergeeft. Ook kan een papieren document op de verkeerde plek terecht zijn gekomen, niet de vereiste status hebben of informatie bevatten die in strijd is met in een bedrijfsvoering geldende regels. Een probleem is ook dat papieren documenten niet interacteren met digitale documenten. Ook al zijn de kosten niet altijd duidelijk; onderzoek wijst uit dat het beheer van papieren documenten onnodig veel tijd en energie kost en daarom duur is.

  Wat is DMS
  Waarom DMS software?
  Ontdek de voordelen en mogelijkheden!

  Traject van documenten

  Een document doorloopt binnen een organisatie meestal een standaard en tamelijk overzichtelijk ‘traject’. Documenten die nieuw zijn in een organisatie zijn ofwel toegestuurd van buitenaf, ofwel intern aangemaakt door een of meerdere medewerkers, bijvoorbeeld met een tekstverwerker of een financiële applicatie.

  Workflows

  Ieder bedrijf kent specifieke workflows (routes) voor bepaalde documenten. Bijvoorbeeld: financiële rapportages worden behandeld en geautoriseerd door financiële afdelingen, klachten van klanten worden afgehandeld door een klantenservice en documenten die verband houden met technische problemen komen terecht bij een afdeling support. Wordt een document op de juiste manier geïndexeerd, dan is meteen helder om wat voor document het gaat, wat het onderwerp is, voor welke medewerker(s) of afdelingen het is bedoeld en bij wie het (dus) terecht moet komen.

  Een DMS stelt een organisatie in staat dergelijke workflows of routeringen te automatiseren, waardoor documenten direct het bedoelde traject afleggen. Collega’s die belast zijn met een bepaald soort klachtenafhandeling, krijgen bijvoorbeeld direct en geheel geautomatiseerd precies die informatie en documenten in bezit – meestal via de mailbox of een applicatie – die verband houden met klachten van klanten. Het DMS bewaart tegelijk een kopie van het (digitale) bronbestand in de centrale database, zodat ook de originele versie van het document – de versie bij binnenkomst – beschikbaar blijft voor raadpleging. Met de functie versiebeheer, die deel uitmaakt van vrijwel ieder DMS, zijn überhaupt alle versies die daarna ontstaan door het systeem terug te halen. Een DMS plaatst alle wijzigingen in hetzelfde elektronische dossier.

  De opslag van alle begeleidende documenten in het archief, wordt ook wel de aflegging van een dossier genoemd, de laatste stap in een workflow. Financiële documenten worden meestal zeven jaar bewaard en daarna vernietigd. Daarmee is de documentcyclus definitief ten einde.
   
  Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van DDI van het ICT informatiecentrum.